Fortbildningsutskottet

Har till uppgift att planera och arrangera SFH:s årliga fortbildningsdagar

Ordförande: Cecilia Isaksson Umeå (-2021)

Övriga medlemmar:
Monika Klimkovska Stockholm (-2021)
Mikael Olsson, Varberg (-2022)
Lars Nilsson, Lund (-2024)
Anders Aldrin, Visby (-2025)
Sigrun Einarsdottir, Göteborg (-2026)