Fortbildningsutskottet

Har till uppgift att planera och arrangera SFH:s årliga fortbildningsdagar

Övriga medlemmar:
Lars Nilsson, Lund (-2024)
Anders Aldrin, Visby (-2025)
Sigrun Einarsdottir, Göteborg (-2026)
Helena Gustavsson, Gävle (-2027)
Magdalena Kättström, Örebro (-2028)

Richard Rosenquist, Stockholm (-2025)
patologirepresentant och sammankallande årets avhandling