Remisser samt svar från styrelsen

Svensk Förening för Hematologi fungerar, enligt stadgarna, som "Svenska Läkaresällskapets sektion för hematologi och är intresseförening inom Sveriges Läkarförbund". Remissvar avges till SLS och SLF samt till Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och andra myndigheter.

              Remisser

  Styrelsens svar

12/2022
Långsiktig reglering av forskningsdatabaser -Utbildningsdepartementet
Remisssvar_Forskningsdatabas
04/2022Vårdförlopp-palliativ-vård-remiss
Konsekvensbeskrivning-palliativ-vård-remiss
Stöddokument-remissvar-palliativ-vård02/2021
Remissvar_NVP_Myelom
02/2021
Remissvar_NVP_Aggresiva_B-cellslymfom
01/2021
Remissvar_NVP_MPN10/2020Läkares arbete med sjukskrivningsärenden - en policy från SLF -2020-0171
SFH remissvar sjukskrivningspolicy
10/2020Remiss_NVP_Cancerrehabilitering
SFH remissvar VP cancerrehab 2020 0179
09/2020sou-2020_36_kunskapsbaserad vård
SFH Remissvar kunskapsbaserad vård_2020
06/2020Nationella COVID 200609 Remissversion
SFH Kommentarer på NR COVID 200616
06/2020pm-tillfalliga-bestammelser-om-forebyggande-sjukpenning-med-anledning-av-sjukdomen-covid-19
Synpunkter ang tillfälliga bestämmelser om sjukpenning för riskgrupper SFH 200601
03/2020Remiss från Socialstyrelsen - förslag till nya och ändrade regler om läkarnas ST och AT dnr 4
Gem 2020-0030 Remissavi Förslag till nya och ändrade regler för läkares ST och AT  
Remissvar SFH ang nya BT och ST-mål 20030406/2019nvp-hodgkins-lymfom-rr
Remissvar Hodgkin SFH 190611
05/2019nvp-hudlymfom-rcc
Remissvar hudlymfom SFH 19050706/2018
Gem 2018-0236 Remissavi - Föreskrifter om nationell högspecialiserad vård_1
Styrelsen har ställt sig bakom utredningens förslag
06/2018En sexårig utbildning för läkarexamen

04/2018Sou_2018_4-framtidens_biobanker
SLS_remissvar_SOU_2017_4  Remissvar_biobanker
04/2018Terminologiremiss_begrepp_inom_omradet_
sallsynta_diag
SFH_remissvar_Terminologiremiss
04/2018Remiss, Palliativ vård –
förtydligande och konkretisering av begrepp
Remissvar_Palliativ_vard
03/2018Remissbrev 
Marknadsforingsreglerna_nu_gallande_version Forslag_reviderad_version_
Lakarforbundets_Marknadsforingsregler
Till_Sveriges_Lakarforbund
02/2018Etikprövning – en översyn av reglerna om  forskning och hälso- och sjukvård
11/2017
Läkarförbundets policy för mångfald av olika vårdgivares
Svar från SFH
11/2017
Bastjänstgöring för läkare
Svar från SFH