Svensk-Norska BMT-gruppen (SNBMTG)

Svenska BMT-gruppen bildades 2009 på initiativ av SFH. Sedan 2014 är även allo-centra i Norge adjungerade till gruppen, som därför nu förkortas SNBMTG. Gruppen är öppen för kliniker och pre-kliniker som är intresserade av främst allo-SCT. Även procedurfrågor inom auto-SCT ligger dock inom gruppens område. Dessutom har gruppen sedan 2010 SFHs uppdrag att skriva nationella riktlinjer för aplastisk anemi. Avancerad cellterapi som börjat etableras i landet ligger också inom gruppens område.

Organisation: Gruppen har två årliga rundabordsmöten. Mellan dessa ligger minst en telefonkoferens. Deltagande från varje region eftersträvas vid varje möte. 

Uppgifter: 

 1. Harmonisering av kliniska rutiner och procedurfrågor rörande allogen och autolog SCT samt avancerad cellterapi,
  definierat som blodceller eller blodstamceller som används för läkemedelstillverkning.
 2. Skrivning och uppdatering av nationella riktlinjer för aplastisk anemi. Huvudansvariga är Per Ljungman, Stockholm, Krista Vaht, Göteborg och Stig Lenhoff, Lund.
 3. Remissinstans och samarbetspartners för övriga diagnosgrupper avseende
  -SCT-indikationer och positionering inom nationella riktlinjer
  -Avancerad cell terapi, indikationer och positionering inom nationella riktlinjer
  -Studier där SCT kan ingå som ett led av behandlingen

SNBMTG har utsett 2-3 kontaktpersoner till varje diagnosgrupp, se lista nedan.

Nästa möte: Nästa fysiska möte 2024-11-20 Lund

Kontakt:  Kristina Carlson, Akademiska sjukhuset, Uppsala, kristina.carlson(a)akademiska.se

SNBMTGs diagnosgruppsrepresentation:
AML: Andreas Björklund (Stockholm), Jörg Cammenga (Lund)
ALL: Beata Tomaszewksa-Toporska (Lund), Piotr Kozlowski (Stockholm), Thomas Erger (Linköping)
Aplastisk Anemi: Per Ljungman (Stockholm), Stig Lenhoff (Lund) , Krista Vaht (Göteborg)
KML: Arta Dreimane (Linköping), Anna Lübking (Lund)
MDS: Andreas Björklund (Stockholm), Jörg Cammenga (Lund)
MPN: Arta Dreimane (Linköping), Stig Lenhoff (Lund)
Myelom: Kristina Carlson (Uppsala), Stephan Mielke (Stockholm), Stina Wichert (Lund)
KLL: Anna Bergendahl-Sandstedt (Linköping), Tobias Tolf (Uppsala)
Lymfom: Jan-Erik Johansson (Göteborg), Ingemar Lagerlöf (Linköping)
Immunologiska sjukdomar: Kristina Carlson (Uppsala), Stig Lenhoff (Lund), Tobias Tolf (Uppsala)
Avancerad cellterapi: Stephan Mielke (Stockholm), Stina Wichert (Lund), Mikael Lisak (Göteborg)