Hedersmedlemmar

Sedan 1992 har Svensk Förening för Hematologi utsett ett antal kollegor, som gjort särskilt betydelsefulla insatser för svensk hematologi, till hedersmedlemmar i föreningen.

Dessa framstående hematologer har utsetts till hedersmedlemmar:Donnall Thomas

1992 - Don Thomas och Jan Waldenström

1997 - Gösta Gahrton

2004 - Jan Westin

2008 - Ingemar Turesson

2012 - Robert Hast

2012 - Bengt Simonsson

2017 - Martin Höglund

2018 - Per Ljungman 

2019 - Eva Hellström Lindberg

2022 - Gunnar Juliusson

(4 1) Waldenstr föreläser