Specialistexamen

Utöver Socialstyrelsens bevis om specialistkompetens i Hematologi erbjuder SFH en frivillig återkommande specialistexamination. Den består av en skriftlig del som äger rum lokalt då man under överinseende av en tentamensvakt under 6 timmar får besvara fallbaserade MEQ-frågor, dvs en "bläddertenta". Rättning sker centralt och vid godkänt resultat får man sedan gå upp på den klassiska, muntliga examinationen i samband med samma års hematologidagar. Nyblivna specialister får på torsdagskvällens festligheter mottaga diplom och utbildningsstipendium om 15 000 SEK.

Tentamen sker varje år under vecka 20. Veckodag kan väljas. Vid flera kandidater på en ort skriver man vid samma tillfälle. Anmälan senast söndagen v16 till sttenta(a)gmail.com och du ska erhålla en bekräftelse (brevlådan bevakas fr o m v10). I anmälan behövs utöver kandidatens uppgifter, namn och adress till den tentamensvakt som vi ska skicka tentamen till och önskemål om datum för skrivningen.

Tentamensgruppen som tar fram den skriftliga examinationen, administrerar genomförandet av munta och utformar höstens progresstest är utsedd av SFHs styrelse.

Sammankallande under 2024 Katarina Nordfjäll - Östersund
Övriga medlemmar
Janaki Brolin - Karlstad
Cecilia Karlström - Stockholm
Henric Lindqvist - Stockholm


Pedagogisk granskning: Gunnar Larfors – Uppsala
Examinatorer: Många hjälpsamma kolllegor över landet