Svensk Förening för Hematologi (SFH).

Svensk Förening för Hematologi har för närvarande ca 630 medlemmar. SFH har som sin huvuduppgift att befrämja vården av patienter med blodsjukdomar genom vetenskapliga aktiviteter, kvalitetsuppföljning samt fortbildning för blivande och färdiga specialister i hematologi.

Aktuellt

Nyhetsarkivet

Amineh Ghaderi disputerar 3/12

Avhandlingens titel "ROR1- a druggable target : preclinical studies of ROR1 and combinatorial partners in malignancies"

Årets progresstest

Nu finns årets progresstest, testet ligger på hemsidan tom 6/12 sedan läggs facit upp. Uppmana även din handledare att göra testet och gå sedan igenom svaren gemensamt. Lycka till!

Oss hematologer emellan

Fler nummer
OHE utkommer med 4 nr/år och skickas till samtliga medlemmar i föreningen. Varje nummer finns online.
Oss hematologer emellan, 2021lNr 03
2021lNr 03
Oss hematologer emellan, 2021lNr 02
2021lNr 02
Oss hematologer emellan, 2021lNr 01
2021lNr 01
Oss hematologer emellan, 2020lNr 04
2020lNr 04

Föreningens Utbildningar

Fler datum

Kalender

Fler datum