Svensk Förening för Hematologi (SFH).

Svensk Förening för Hematologi har för närvarande ca 630 medlemmar. SFH har som sin huvuduppgift att befrämja vården av patienter med blodsjukdomar genom vetenskapliga aktiviteter, kvalitetsuppföljning samt fortbildning för blivande och färdiga specialister i hematologi.

Aktuellt

Nyhetsarkivet

Specialisttentamen 2023

När? Valfri dag 8-12 maj, är man fler från samma ort som skriver behöver man skriva samma dag. Var/hur? Man skriver på hemorten med en förutbestämd tentavakt. Skrivtiden är 6 timmar. Anmälan: Maila sttenta@gmail.com. Ange ditt namn, vilket datum du vill skriva och ort/plats, om du skriver samtidigt som någon annan samt namn och adress till din tentavakt. Sista dag för anmälan är 6/4.

Oss hematologer emellan

Fler nummer
OHE utkommer med 4 nr/år och skickas till samtliga medlemmar i föreningen. Varje nummer finns online.
Oss hematologer emellan, 2023lNr 01
2023lNr 01
Oss hematologer emellan, 2022lNr 04
2022lNr 04
Oss hematologer emellan, 2022lNr 03
2022lNr 03
Oss hematologer emellan, 2022lNr 02
2022lNr 02

Fortbildningsverktyg

Fortbildningsdokument