Svensk Förening för Hematologi (SFH).

Svensk Förening för Hematologi har för närvarande ca 630 medlemmar. SFH har som sin huvuduppgift att befrämja vården av patienter med blodsjukdomar genom vetenskapliga aktiviteter, kvalitetsuppföljning samt fortbildning för blivande och färdiga specialister i hematologi.

Aktuellt

Nyhetsarkivet

Nyheter i riktlinjerna för AL amyloidos

Den viktigaste förändringen gäller behandlingsrekommendationerna. Dessa präglas naturligtvis av den, för amyloidosförhållanden, stora studien som visade fördelarna med behandlingskombinationen Dara-VCD. Detta i kombination med det nu mycket uttalade målet att man skall försöka nå komplett hematologisk remission påverkar behandlingsrekommendationerna I första linjen påtagligt. Det innebär också att autolog stamcellstransplantation inte blir ett mål I sig utan enbart ett av redskapen för att nå den kompletta hematologiska remissionen. Riktlinjerna har också uppdaterats inom områden där ny kunskap påverkar handläggningen tex vad gäller AL amyloidos av IgM-typ och organtransplantation.

Oss hematologer emellan

Fler nummer
OHE utkommer med 4 nr/år och skickas till samtliga medlemmar i föreningen. Varje nummer finns online.
Oss hematologer emellan, 2022lNr 02
2022lNr 02
Oss hematologer emellan, 2022lNr 01
2022lNr 01
Oss hematologer emellan, 2021lNr 04
2021lNr 04
Oss hematologer emellan, 2021lNr 03
2021lNr 03

Föreningens Utbildningar

Fler datum

Kalender

Fler datum