Svensk Förening för Hematologi (SFH).

Svensk Förening för Hematologi har för närvarande ca 630 medlemmar. SFH har som sin huvuduppgift att befrämja vården av patienter med blodsjukdomar genom vetenskapliga aktiviteter, kvalitetsuppföljning samt fortbildning för blivande och färdiga specialister i hematologi.

Aktuellt

Nyhetsarkivet

Tom Mulder disputerar 25/2

Försvarar sin avhandling "Immune cells in chronic lymphocytic leukemia and Hodgkin lymphoma in relation to tumor burden and treatment"

Oss hematologer emellan

Fler nummer
OHE utkommer med 4 nr/år och skickas till samtliga medlemmar i föreningen. Varje nummer finns online.
Oss hematologer emellan, 2021lNr 04
2021lNr 04
Oss hematologer emellan, 2021lNr 03
2021lNr 03
Oss hematologer emellan, 2021lNr 02
2021lNr 02
Oss hematologer emellan, 2021lNr 01
2021lNr 01

Kalender

Fler datum