Svensk Förening för Hematologi (SFH).

Svensk Förening för Hematologi har för närvarande ca 630 medlemmar. SFH har som sin huvuduppgift att befrämja vården av patienter med blodsjukdomar genom vetenskapliga aktiviteter, kvalitetsuppföljning samt fortbildning för blivande och färdiga specialister i hematologi.

Oss hematologer emellan

Fler nummer
OHE utkommer med 4 nr/år och skickas till samtliga medlemmar i föreningen. Varje nummer finns online.
Oss hematologer emellan, 2021lNr 01
2021lNr 01
Oss hematologer emellan, 2020lNr 04
2020lNr 04
Oss hematologer emellan, 2020lNr 03
2020lNr 03
Oss hematologer emellan, 2020lNr 02
2020lNr 02

Föreningens Utbildningar

Fler datum

AML

Virtuell