Årets avhandling

Sedan 2002 har i samband med föreningens utbildningsdagar presenterats ”Årets hematologiska avhandling”.

Årets vinnares avhandling publiceras senare här

Förutom äran erhåller den prisbelönta även 15.000 kr som Blodcancerförbundet generöst ställer till föreningens förfogande. De första åren bestod bedömningsgruppen av seniora svenska forskare, vilka senare ersatts av tre forskare från de nordiska grannländerna. De 22 nydisputerade hematologer som på detta sätt uppmärksammats har varit:

2002 Mohammad Rexa RezvanyK_Kihlberg_hemsidan
2003 Jeanette Lundin
2004 Gerard Tobin
2005 Lars Nilsson
2006 Anna Andersson
2007 Johan Flygare
2008 Yenan Brycesson
2009 Sigurdur Kristinsson
2010 Hamdy Hassan Omar
2011 Mikael Grövdal
2012 Sandra Andersson
2013 Christine Karlsson
2014 Kristina Sonnevi
2015 Annika M Kisch
2016 Panagiotis Baliakas
2017 Alya Zriwil
2018 Axel Hyrenius Wittsten
2019 Johan Karlsson Törlèn
2020 Niklas Landberg
2021 Maria Jassinskaja
2022 Erik Boberg
2023 Kristina Kihlberg

Bedomningskriterier_arets_avhandling