Nationella kvalitetsindikatorer

SFH har tillsammans med RCC och diagnosgrupperna uppsatt kvalitetsindikatorer. Dessa kan vara generella såsom ledtider, ofta bestämda av SVF, eller diagnosspecifika. Du hittar gällande indikatorer i respektive RCC vårdprogram.

I samband med de återkommande rapporter som tas fram av diagnosgrupperna i samarbete med RCC sammanställs måluppfyllelsen för dessa indikatorer. Styrelsen kommer fortlöpande att i dialog med diagnosgrupperna arbeta vidare med indikatorer och deras måluppfyllelse.