Sällsynta grupper

Förteckning över kontakter för sällsynta hematologiska tillstånd. Listan över kontaktpersoner har inga formella implikationer utan ska ses som en ren service till svenska hematologer

Gaucher (och andra lysosomala inlagringssjd.)
Johan Richter, SUS Lund, Johan.Richter(a)med.lu.se, se även https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/sallsynta-halsotillstand/gauchers-sjukdom/

Hemolys pga enzymbrist
Soheir Beshara, Unilabs, soheir.beshara(a)regionstockholm.se

Hemofagocyterande lymfohistiocytos (HLH)
Torbjörn Karlsson, Akademiska, torbjorn.a.karlsson(a)medsci.uu.se
Jan-Inge Henter, Karolinska, jan-inge.henter(a)ki.se

Hypereosinofilt syndrom
Jan Samuelsson, Universitetssjukhuset i Linköping, Jan.Samuelsson@regionostergotland.se

Immunbristtillstånd
Immunbristenheten Karolinska

Kronisk svår neutropeni
Jan Palmblad, Karolinska, jan.palmblad(a)ki.se
Henric Lindqvist, Karolinska, henric.lindqvist(a)regionstockholm.se
Porfyrier
för kontakt se www.karolinska.se/porfyri