Sällsynta grupper

Förteckning över kontakter för sällsynta hematologiska tillstånd. Listan över kontaktpersoner har inga formella implikationer utan ska ses som en ren service till svenska hematologer

Gaucher (och andra lysosomala inlagringssjd.)
Johan Richter, SUS Lund, Johan.Richter(a)med.lu.se, se även https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/sallsynta-halsotillstand/gauchers-sjukdom/

Hemochromatos (primär)
Sigvard Olsson, Sahlgrenska, sigvard.olsson(a)medic.gu.se

Hemoglobinopatier
Honar Cherif, Akademiska, honar.cherif(a)akademiska.se
Rolf Ljung UMAS, rolf.ljung(a)skane.se
Ulf Tedgård SUS Malmö, Ulf.Tedgar(a)skane.se

Hemolys pga enzymbrist
Soheir Beshara Unilabs, soheir.beshara(a)regionstockholm.se

Hemofagocyterande lymfohistiocytos (HLH)
Torbjörn Karlsson, Akademiska, torbjorn.a.karlsson(a)medsci.uu.se
Jan-Inge Henter Karolinska, jan-inge.henter(a)ki.se

Hypereosinofilt syndrom
Jan Samuelsson, Universitetssjukhuset i Linköping, Jan.Samuelsson@regionostergotland.se

Immunbristtillstånd
Jan Björkander, Länssjukhuset Ryhov janne.bjorkander(a)rlj.se

Kronisk svår neutropeni
Jan Palmblad, Karolinska, jan.palmblad(a)ki.se
Michael Sundin Karolinska, mikael.sundin(a)karolinska.se

Porfyrier
för kontakt se www.karolinska.se/porfyri

TTP
Fredrik Celsing, Karolinska, fredrik.celsing(a)karolinska.se