Medlemmar KML-gruppen

Ordförande

Ulla Strömberg
VO Hematologi Ing 101
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala
ulla.stromberg(a)talk21.com

Sekreterare

Anna Lübking
VO Hematologi, Onkologi och Strålningsfysik
Lasarettsgatan 23A
Skånes Universitetssjukhus
222 41 Lund
anna.lubking@skane.se

Regionrepresentanter

Norra regionen

Staffan Ericsson (suppleant)
Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
staffan.ericson@vll.se

Anders Själander (reg representant)
Länssjukhuset Sundsvall
anders.sjalander@lvn.se

Kristina Myhr-Eriksson (reg representant)
Sunderby Sjukhus, Luleå
kristina.myhr-eriksson@nll.se


Västra regionen

Lovisa Wennström (reg representant)
Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg
lovisa.vennstrom@vgregion.se

Khadija Abdulkarim
Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg
khadija.abdulkarim@vgregion.se


Uppsala/Örebro regionen:

Erik Ahlstrand (reg representant)
Universitetssjukhuset, Örebro
erik.ahlstrand@regionorebrolan.se

Ulla Strömberg
Akademiska sjukhuset, Uppsala
ulla.stromberg@talk21.com

Martin Höglund
Akademiska sjukhuset, Uppsala
martin.hoglund@medsci.uu.se

Stina Söderlund
Akademiska sjukhuset, Uppsala
stina.soderlund@medsci.uu.se

Sören Lehmann
Akademiska sjukhuset, Uppsala
soren.lehmann@medsci.uu.se


Stockholm/Gotland regionen:

Leif Stenke
Karolinska Universitetssjukhuset/Solna
Leif.stenke@ki.se

Lotta Ohm
Karolinska Universitetssjukhuset/Solna
Lotta.ohm@telia.se

Torsten Dahlén
Karolinska Universitetssjukhuset/Solna
Torsten.dahlen@sll.se

Sefan Deneberg
Karolinska Universitetssjukhuset/Huddinge
stefan.deneberg@sll.se


Sydöstra regionen:

Arta Dreimane (reg representant)
Universitetssjukhuset, Linköping
arta.dreimane@regionostergotland.se

Kourosh Lotfi
Universitetssjukhuset, Linköping
kourosh.lotfi@regionostergotland.se

 

Södra regionen:

Anna Lübking (reg representant)
Skånes Universitetssjukhus, Lund
anna.lubking@skane.se

Johan Richter
Skånes Universitetssjukhus, Lund
E-post: johan.richter@med.lu.se

 

SNBMTG representant

Per Ljungman
Karolinska Universitetssjukhuset/Huddinge
per.ljungman@ki.se