Medlemmar KML-gruppen

Ordförande

Ulla Strömberg
VO Hematologi

Ing 101
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala
ulla.stromberg(a)talk21.com

Sekreterare

Anna Lübking
VO Hematologi, Onkologi och Strålningsfysik

Lasarettsgatan 23A
Skånes Universitetssjukhus

222 41 Lund
anna.lubking@skane.se

Regionrepresentanter

Norra regionen

Berit Markevärn (reg representant)

Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
berit.markevarn@vll.se

Staffan Ericsson (reg representant från nov 2021)

Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

staffan.ericson@vll.se


Anders Själander
Länssjukhuset Sundsvall
anders.sjalander@lvn.se

Kristina Myhr-Eriksson
Sunderby Sjukhus, Luleå
kristina.myhr-eriksson@nll.se

Västra regionen

Lovisa Wennström (reg representant)
Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg
lovisa.vennstrom@vgregion.se

Khadija Abdulkarim
Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg
khadija.abdulkarim@vgregion.se

Uppsala/Örebro regionen:

Erik Ahlstrand (reg representant)
Universitetssjukhuset, Örebro

erik.ahlstrand@regionorebrolan.se

Ulla Strömberg
Akademiska sjukhuset, Uppsala
ulla.stromberg@talk21.com

Martin Höglund
Akademiska sjukhuset, Uppsala
martin.hoglund@medsci.uu.se

Stina Söderlund
Akademiska sjukhuset, Uppsala
stina.soderlund@medsci.uu.se

Sören Lehmann
Akademiska sjukhuset, Uppsala

soren.lehmann@medsci.uu.se

Stockholm/Gotland regionen:

Leif Stenke

Karolinska Universitetssjukhuset/Solna

Leif.stenke@ki.se

Lotta Ohm

Karolinska Universitetssjukhuset/Solna

Lotta.ohm@telia.se

Torsten Dahlén

Karolinska Universitetssjukhuset/Solna

Torsten.dahlen@sll.se

Sefan Deneberg

Karolinska Universitetssjukhuset/Huddinge

stefan.deneberg@sll.se

Sydöstra regionen:

Arta Dreimane (reg representant)
Universitetssjukhuset, Linköping
arta.dreimane@regionostergotland.se

Kourosh Lotfi
Universitetssjukhuset, Linköping
kourosh.lotfi@regionostergotland.se

 

Södra regionen:

Anna Lübking (reg representant)
Skånes Universitetssjukhus, Lund

anna.lubking@skane.se

Johan Richter
Skånes Universitetssjukhus, Lund
E-post: johan.richter@med.lu.se

 

SNBMTG representant

Per Ljungman
Karolinska Universitetssjukhuset/Huddinge
per.ljungman@ki.se