Aktuella och kommande studier

PreVent-a-CaLL
Site: Stockholm, Örebro
Info: Primärbehandling med 3 månader venetoklax + acalabrutinib till patienter utan behandlingsindikation enligt iwCLL-kriterier, men som har hög risk att behöva behandling eller insjukna i allvarlig infektion < 2år enligt en machine learning algortihm (TIM).
Kontaktperson: Jeanette Lundin (Stockholm), Magdalena Kättström (Örebro)

Fas 1 studie BGB-16673-102:
Site:
Uppsala, Stockholm
Upplägg: Fas 1 studie för dubbelrefraktära KLL-patienter som sviktat på både BTKi och BCL2i behandling. Läkemedel som studeras är s.k. BTK-degrader (BeiGene) BGB-16673-102.
Kontaktperson: Mattias Mattsson (Uppsala), Anders Österborg (Stockholm)

BELLWAVE-011
Site:
Stockholm, Uppsala, Lund
Upplägg: Ny icke-kovalent BTKi (nemtabrutinib, MSD/Merck) vs acalabrutinib eller ibrutinib (doctors choice) Första linjens behandling. Preliminär start augusti 2024.
Kontaktperson: Mattias Mattsson (Uppsala), Daniel Roth (Lund), Anders Österborg (Stockholm)

CLL18
Site:
Uppsala, Örebro, Sahlgrenska, Lund, Linköping, Umeå, Halmstad, Falun
Upplägg: Primärbehandling ”all comers” där en av tre armar är MRD-styrd. Arm 1: Venetoclax (V) +obinutuzumab (G) 12 cykler. Arm 2: V+pirtobrutinib 15 cykler, Arm 3: V+pirtobrutinib (MRD styrd). Preliminär start Q4 2024.
Kontaktperson: Huvudansvarig i Sverige: Mattias Mattsson (Uppsala) + KLL-ansvariga på respektive deltagande site

ODYSSEUS
Site:
Intresse från Stockholm, Lund, Göteborg, Uppsala och Umeå vilket kommer att meddelas studieansvariga.
Upplägg: Fas 2 studie. Relapsstudie (minst 1a relaps). Pirtobrutinib 2 år + 30 doser
epcoritamab (28 fulla doser). 70 patienter i 4 länder. Preliminär start under 2025. Protokoll klart.
Kontaktperson: Per-Ola Andersson (Göteborg)

WAVELINE-006 studien (MK -2140-006)
Site:
Uppsala
Upplägg: Fas-2 studie. Zilovertamab Vedotin (MK-2140 ) till patienter med indolent och/eller aggressiv B-cellsmalignitet. Aktuell för KLL-patienter med relaps efter andra linjen eller Richtertransformation.
Kontaktperson: Ingrid Glimelius (Uppsala), Mattias Mattsson (Uppsala)