Medlemmar Lymfomgruppen

Svenska Lymfomgruppens medlemmar

Ordförande
Daniel Molin
Inst för immunologi, genetik och patologi, Uppsala universitet
daniel.molin(a)igp.uu.se
Vice ordförande
Kristina Drott
Avd för hematologi och transfusionsmedicin, Lunds universitet
kristina.drott(a)med.lu.se
Sekreterare
Ingrid Glimelius
Inst för immunologi, genetik och patologi, Uppsala universitet
ingrid.glimelius(a)igp.uu.se
Kassör
Karin Ekström-Smedby
Hematologiskt centrum,Karolinska Universitetssjukhuset/Solna, Stockholm
karin.ekstrom.smedby(a)ki.se

Regionala representanter

Norra regionen
Martin Erlanson
Onkologiska kliniken, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
martin.erlanson(a)onkologi.umu.se
Lena Brandefors
Medicinska kliniken, Sunderby sjukhus, Luleå
lena.brandefors(a)nll.se

Region Uppsala-Örebro
Gunilla Enblad
Akademiska Universitetssjukhuset, Uppsala
gunilla.enblad(a)igp.uu.se
Charlott Mörth
Onkologkliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna
charlotte.morth(a)dll.se
Daniel Molin
Inst för immunologi, genetik och patologi, Uppsala universitet
daniel.molin(a)igp.uu.se

Region Stockholm-Gotland
Claes Karlsson
Hematologiskt centrum, Karolinska Universitetssjukhuset/Solna, Stockholm
claes.karlsson(a)karolinska.se
Björn Wahlin
Hematologiskt centrum, Karolinska Universitetssjukhuset/ Huddinge, Stockholm
bjorn.wahlin(a)sll.se
Kristina Sonnevi
Hematologiskt centrum, Karolinska Universitetssjukhuset/Solna, Stockholm
kristina.sonnevi(a)sll.se

Västra regionen
Catharina Lewerin
Hematologiska kliniken, SU/Sahlgrenska, Göteborg
catharina.lewerin(a)vgregion.se
Christina Goldkuhl
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
christina.goldkuhl(a)vgregion.se

Sydöstra regionen
Ingemar Lagerlöf
Universitetssjukhuset i Linköping
ingemar.lagerlof(a)regionostergotland.se
Fredrik Ellin
Medicinkliniken,Länssjukhuset i Kalmar
fredrik.ellin(a)ltkalmar.se

Region syd
Mats Jerkeman
Skånes universitetssjukhus
mats.jerkeman(a)med.lu.se
Thomas Relander
Skånes Onkologiska klinik, Skånes universitetssjukhus, Lund
thomas.relander(a)skane.se

Registerhållare för Svenska lymfomregistret
Karin Ekström-Smedby
Hematologiskt centrum,Karolinska Universitetssjukhuset/Solna, Stockholm
karin.ekstrom.smedby(a)ki.se

Patologrepresentanter

Rose-Marie Amini
Patologiska avdelningen, Akademiska sjukhuset, Uppsala
rose-marie.amini(a)igp.uu.se
Birgitta Sander
Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
birgitta.sander(a)sll.se