Medlemmar Lymfomgruppen

Svenska Lymfomgruppens medlemmar

Ordförande
Daniel Molin
Inst för immunologi, genetik och patologi, Uppsala universitet
daniel.molin(a)igp.uu.se
Vice ordförande
Kristina Drott
Avd för hematologi och transfusionsmedicin, Lunds universitet
kristina.drott(a)med.lu.se
Sekreterare
Björn Wahlin
Hematologiskt centrum, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, Stockholm
bjorn.wahlin(a)sll.se
Kassör
Karin Ekström-Smedby
Hematologiskt centrum,Karolinska Universitetssjukhuset/Solna, Stockholm
karin.ekstrom.smedby(a)ki.se

Regionala representanter
Kristina Sonnevi
Hematologiskt centrum, Karolinska Universitetssjukhuset/Solna, Stockholm
kristina.sonnevi(a)sll.se
Rose-Marie Amini
Patologiska avdelningen, Akademiska sjukhuset, Uppsala
rose-marie.amini(a)igp.uu.se
Claes Karlsson
Hematologiskt centrum, Karolinska Universitetssjukhuset/Solna, Stockholm
claes.karlsson(a)karolinska.se
Björn Wahlin
Hematologiskt centrum, Karolinska Universitetssjukhuset/ Huddinge, Stockholm
bjorn.wahlin(a)sll.se
Lena Brandefors
Medicinska kliniken, Sunderby sjukhus, Luleå
lena.brandefors(a)nll.se
Catharina Lewerin
Hematologiska kliniken, SU/Sahlgrenska, Göteborg
catharina.lewerin(a)vgregion.se
Per Ola Andersson
Hematologiska kliniken, SU/Sahlgrenska, Göteborg
per-ola.andersson(a)vgregion.se
Martin Erlanson
Onkologiska kliniken, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
martin.erlanson(a)onkologi.umu.se
Hans Hagberg
Onkologiska kliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala
hans.hagberg(a)akademiska.se
Charlott Mörth
Onkologkliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna
charlotte.morth(a)dll.se
Ola Lindén
Skånes Onkologiska klinik, Skånes universitetssjukhus, Lund
ola.linden(a)skane.se
Thomas Relander
Skånes Onkologiska klinik, Skånes universitetssjukhus, Lund
thomas.relander(a)skane.se
Anders Rådlund
Onkologiska kliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
anders.radlund(a)lj.se
Fredrik Ellin
Medicinkliniken,Länssjukhuset i Kalmar
fredrik.ellin(a)ltkalmar.se
Karin Ekström-Smedby
Hematologiskt centrum,Karolinska Universitetssjukhuset/Solna, Stockholm
karin.ekstrom.smedby(a)ki.se