Nationell biobank för myelom

En nationell biobank för Myelom och MGUS finns sedan 2008 vid Genetiska kliniken i Lund
Övergripande ansvar för allt provmaterial som förvaras vid Genetiska kliniken i Lund innehas av verksamhetschef Gunilla Bodelsson, Gunilla.Bodelsson(a)skane.se
Kontaktperson för de prover som ingår i nationell biobank för Myelom och MGUS vid Genetiska kliniken i Lund är Anna Collin, Anna.Collin(a)skane.se

Styrgrupp:
Markus Hansson - Skånes universitetssjukhus Markus.hansson(a)med.lu.se
Cecilie Hveding Blimark Sahlgrenska Universitetssjukhuset cecilie.blimark(a)vgregion.se
Hareth Nahi -Karolinska Sjukhuset Huddinge hareth.nahi(a)sll.se
Ingemar Turesson - ingemar.turesson(a)med.lu.se

Viktiga dokument hittar du nedan;
Patientinformation - Patientinformation_myelombiobank
Provhantering - Provtagningsanvisningar_myelombiobank
Forskningsprojekt - Forskningsprojekt_myelombiobank_2018