Kontakt

För kontaktuppgifter till hela SFH:s styrelse se Verksamhet/styrelse

Maria Liljeholm (ordförande)
Norrlands universitetssjukhus Umeå
901 85 Umeå
Tel: 090- 785 00 00 (vxl)
E-post: maria.liljeholm(a)regionvasterbotten.se

Johan Theander (sekreterare)
Skånes universitetssjukhus Lund
221 85 Lund
Tel: 046- 17 10 00 (vxl)
E-post: johan.theander(a)skane.se