Kontakt

För kontaktuppgifter till hela SFH:s styrelse se Verksamhet/styrelse

Franz Rommel (ordförande)
Universitetssjukhuset i Linköping
581 85 Linköping
Tel: 010 - 103 00 00 (vxl)
E-post: ordforande(a)sfhem.se

Emma Bergfelt Lennmyr (sekreterare)
Akademiska Sjukhuset Uppsala
751 85 Uppsala
018-611 00 00 (vxl)
E-post: sekreterare(a)sfhem.se