Medlemsansökan

Nya medlemmar hälsas välkomna till Svensk förening för hematologi!

Årsavgiften är 400 kr och inkluderar bl. a. medlemsskriften OHE (4 nr/år), erbjudanden om kurser/fortbildning och andra aktiviteter inom föreningen samt möjlighet att söka en rad stipendier.

Medlemskap i Sveriges Läkarförbund (SLF) är inte ett krav för medlemskap i SFH. Även icke-läkare är välkomna som s k associerade medlemmar. Som associerad medlem kan antas person med anknytning till hematologi som inte är läkare.

Nya medlemmar godkännes formellt av föreningens styrelse. Medlemsregistret disponeras enbart av styrelsen. Uppgift om medlemmarnas e-postadresser lämnas inte ut till läkemedelsföretag eller andra tänkbara intressenter.

Medlemsansökan görs via SLF's hemsida Medlemsansökan eller om du arbetar inom läkemedelsindustrin anmäler du dig här