Arbetsmiljöenkät SFH

De samlade resultaten från SFHs arbetsmiljöenkät finns nu att ladda ner. Vi hoppas att läsningen kan komma till användning, som underlag på nästa APT, i samtal kring schemaläggning eller över en kopp kaffe i fikarummet. /Styrelsen