Förtroendeuppdrag

SFH-repr. i blodcancerregistrets styrgrupp: Franz Rommel (ordförande), Universitetssjukhuset i Linköping (2022-2024)

SFH-repr. referensgruppen för antimycotika (RAM), FHM: Honar Cherif, Uppsala (2024-2026)

Koordinator för SPUR-inspektionerna i hematologi: Berit Johansson, Borås (2022-2023)

Redaktör OHE: Jan Samuelsson, Linköping (t.v)

Kontaktperson visavi Läkarsällskapet i etik och språkfrågorFranz Rommel (ordförande), Universitetssjukhuset i Linköping (2022-2024)

Equalis hematologigrupp: Janaki Brolin, Centralsjukhuset Karlstad (2021-2024) 

Externa bedömare för prövning av specialistkompetens (SoS): Franz Rommel (ordförande), Universitetssjukhuset i Linköping (2022-2024), Emma Bergfelt Lennmyr (sekreterare), Akademiska Sjukhuset Uppsala (2022-2024)

Blodcancerförbundets stipendiefond: Per-Ola Andersson, Borås (2022-2024)

Blodcancerförbundets forskningsstipendiefond: Per-Ola Andersson, Borås (2022-2024)

Bedömningskommitté Årets avhandling: Richard Rosenquist Brandell, Karolinska Universitetssjukhuset (-2025), Carsten Utoft Niemann, Rikshospitalet Köpenhamn (-2023), Caroline Heckman, FiMM, Helsingfors (-2025)
Sigrid Skånland, Oslo universitetssjukhus (-2025)

Facklig representant: Daniel Moreno Berggren, Uppsala (2024-2026)