Förtroendeuppdrag

SFH-repr. i blodcancerregistrets styrgrupp: Karin Ekström Smedby, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm (2020-2022)

Koordinator för SPUR-inspektionerna i hematologi: Berti Johansson, Borås (2020-2021)

Redaktör OHE: Jan Samuelsson, Linköping (t.v)

Kontaktperson visavi Läkarsällskapet i etik och språkfrågor Per-Ola Andersson, Borås (föregående ordf SFH, 2018-2020)

Equalis hematologigrupp: Janaki Brolin, Centralsjukhuset Karlstad (2021-2024) 

Externa bedömare för prövning av specialistkompetens (SoS): Maria Liljeholm, Umeå (ordf SFH, 2020-2022), Johan Theander (2020-2022)

Blodcancerförbundets stipendiefond:  Per-Ola Andersson, Borås (föregående ordf SFH, 2018-2020)

Blodcancerförbundets forskningsstipendiefond:  Per-Ola Andersson, Borås (föregående ordf SFH, 2018-2020)

Bedömningskommitté Årets avhandling: Peter Hokland, Aarhus (-2021), Satu Mustjoki, Helsingfors (-2022) och Geir Erland Tjønnfjord, Oslo universitetssykehus (-2022)

Facklig representant: Gunnar Larfors, Uppsala (2019-2021)