Riktlinjer

De delar av diagnosgruppens arbete som avser nationella riktlinjer, kvalitetsregister och andra kvalitetsfrågor sker på uppdrag av Svensk Förening för Hematologi (SFH). Dokumenten skall författas utan stöd från industrin, vara evidensgraderade och disclosures från alla författare skall redovisas. För att säkerställa tillgång till aktuell version av nationella VP framtagna enligt RCC modell finner du nedan länkar till RCC:s hemsida där dokumenten finns. Övriga vårdprogram finns nedan i dokumentform.

Fundera alltid på möjligheten att inkludera patienten i en klinisk studie – kolla gärna Cancerstudier i Sverige för att finna pågående studier!

covid      Länk till information rörande COVID-19Aggressiva B-cellslymfom
Systemisk Mastocytos 2022
ALL
ALL_Ph-negDosreduktion_NOPHO_45-65år
MDS
AML
MPN
AL amyloidos_2022 uppdaterad 240207
Myelom
Aplastisk anemi (SAA)_2023
Palliativ vård
Hodgkins lymfom
PNH_2024
Hudlymfom
Sicklecell_2024
Indolenta B-cellslymfom och hårcellsleukemi
Talassemi_2019
ITP_2023
Talassemi_Patientinfo_2016
ITP Patientinformation 2023T-cellslymfom
KLL
TTP_2022
KML
Waldenströms makroglobulinemi
Mantelcellslymfom
Förutom ovanstående SFH granskade riktlinjer finns även

Behandlings PM - Teklistamab

Program för utredning och behandling av eosinofili på NMPN:s hemsida - http://nmpn.org/index.php/guidelines

Kompendium över genetik och hematologiska maligniteter via Svensk Förening för klinisk genetik - http://sfmg.se/riktlinjer/hematologisk-genetik/

BMT-gruppen:s dokument;
DLI till vuxen patient
Konditioneringsval vid allogen och autolog stamcellstransplantation
SFOG-råd till hematologer och gynekologer ang gynekologisk kontroll av patienter inför och efter allogen stamcellstransplantation 20210415
ECP for GvHD. Nordic ECP Quality Group

Referensgruppen för AntiMykotika (RAM) och Folkhälsoinstitutets dokument/rekommendation om laboratorie-utredning och uppföljning av invasiva svampinfektioner
Invasiva_svampinfektioner_2022_RAM_Labdiagnostik_farmakologisk_monitorering_Sverige


Utbildningsmaterial
Nordiska riktlinjer för diagnostik och uppföljning av ärftliga myeloiska neoplasier - Germline_utbildning 


Mall Nationella riktlinjer/rekommendationer som skrivs på uppdrag av SFH