Riktlinjer

De delar av diagnosgruppens arbete som avser nationella riktlinjer, kvalitetsregister och andra kvalitetsfrågor sker på uppdrag av Svensk Förening för Hematologi (SFH). Dokumenten skall författas utan stöd från industrin, vara evidensgraderade och disclosures från alla författare skall redovisas. För att säkerställa tillgång till aktuell version av nationella VP framtagna enligt RCC modell finner du nedan länkar till RCC:s hemsida där dokumenten finns. Övriga vårdprogram finns nedan i dokumentform.

Fundera alltid på möjligheten att inkludera patienten i en klinisk studie – kolla gärna Cancerstudier i Sverige för att finna pågående studier!

covid      Länk till information rörande COVID-19Aggressiva B-cellslymfom
Mantelcellslymfom
ALL
Mastocytos_2019
AML
Myelom
Amyloidos_2014
NMDS_2019
Aplastisk anemi (SAA)_2019
MPN
Hodgkins lymfom
PNH_2019
Hudlymfom
Talassemi_2019
Indolenta B-cellslymfom och hårcellsleukemi
Talassemi_Patientinfo_2016
ITP_2015
T-cellslymfom
KLL
TTP_2019
KML
Waldenströms makroglobulinemi

Palliativ vård
Korta videopresentationer av senaste uppdateringarna av riktlinjerna

Sammanfattning KLL augusti 2019
Sammanfattning PNH november 2019
Sammanfattning AML december 2019


Förutom ovanstående SFH granskade riktlinjer finns även
Program för utredning och behandling av eosinofili på NMPN:s hemsida - http://nmpn.org/index.php/guidelines

Kompendium över genetik och hematologiska maligniteter via Svensk Förening för klinisk genetik - http://sfmg.se/riktlinjer/hematologisk-genetik/

BMT-gruppen har tagit fram ett par dokument, som ej är formella riktlinjer utan ska ses mer som ett beslutsstöd eller konsensus. DLI till vuxen patient    Konditioneringsval vid allogen och autolog stamcellstransplantation     SFOG-råd till hematologer och gynekologer ang gynekologisk kontroll av patienter inför och efter allogen stamcellstransplantation 200616


Utbildningsmaterial
Nordiska riktlinjer för diagnostik och uppföljning av ärftliga myeloiska neoplasier - Germline_utbildning 


Mall Nationella riktlinjer/rekommendationer som skrivs på uppdrag av SFH