Verksamhet

Svensk Förening för Hematologi fungerar enligt stadgarna som Svenska Läkaresällskapets sektion för hematologi och är intresseförening inom Sveriges Läkarförbund.

SFH bildades 1962. Huvuduppgiften var från början att bidra till hematologiska vetenskapliga möten och kongresser. Med åren har uppgifterna vidgats och innefattar nu även politisk arbete syftande till förbättrad och jämlik hematologisk behandling i hela Sverige, fortbildning, utbildning, stipendier, kvalitets- och fackliga frågor. Många av dessa frågor handläggs av föreningens olika utskott.

Föreningen har september 2022 647 medlemmar. Så gott som alla blivande och färdiga hematologer är medlemmar. Därtill är ett antal forskarstuderande, forskare, forskningssjuksköterskor, biomedicinska analytiker med hematologisk inriktning samt representanter för läkemedelsindustrin associerade medlemmar.

Medlemskap SFH sökes enklast via denna sida. Årsavgiften är 400 kr. Information till medlemmarna sker via denna hemsida, tidningen OHE (Oss Hematologer Emellan) 4 ggr/år samt Nyhetsbrev.

Årsmöte med val av styrelse sker varje höst i anslutning till fortbildningsdagarna. Senaste årsmöte hölls den 6/10 2022 i Visby. Nästa årsmöte hålls den 5/10 2023 i Göteborg

Styrelse

Franz Rommel, Linköping, ordförande (2021-2024)
Maria Liljeholm, Umeå, föregående ordförande (2019-2023)
Emma Bergfelt Lennmyr, Uppsala, sekreterare (2021-2023)
Thomas Silfverberg, Falun, skattmästare (2021-2025)
Daniel Moreno Berggren, Uppsala, övrig ledamot (representant för yngre hematologer; 2022-2025)
Magdalena Kättström, Örebro, övrig ledamot (2020-2023)
Anneli Enblom Larsson, Luleå, övrig ledamot (2022-2025)

Revisorer
Per Axelsson, Helsingborg
Anna Lübking, Lund

Valberedning

Gunnar Juliusson, Lund
Kristina Myhr Eriksson, Luleå
Bertil Uggla, Örebro