Aktuell ST-kurs

KLL och lågmaligna lymfom. Kursen är fulltecknad.

Kursledare: Oscar Lindblom

Datum och plats: 30/9-2/10, Hotel city Gävle