Svenska KLL-gruppen

Svenska KLL-gruppen bildades 2004 och är en tvärvetenskaplig grupp med kliniskt verksamma hematologer och onkologer samt laboratorieläkare och forskare. Svenska KLL-gruppen är öppen för alla med ett klinskt eller forskningsmässigt intresse för KLL.

Verksamhet:

Gruppens syfte är att utveckla och upprätthålla en hög kvalitet avseende diagnostik, behandling och vård av patienter med KLL i Sverige. Gruppen har tagit fram nationella riktlinjer för behandling vid KLL samt medverkat till att driva kliniska och experimentella studier. Gruppen har regelbundet öppna möten samt genomför olika utbildningsaktiviteter. Stipendier utlyses regelbunder för deltagande på internationella möten. Gruppens hemsida är under rekonstruktion.

Det finns även en nordisk KLL grupp som presenterar sig så här; "The mission of NCLLSG is to ensure optimal evidence-based treatment of all CLL patients in the Nordic countries, through e.g. population-based studies or clinical trials with spin-off experimental research on disease biology and epidemiology and to spread education regarding CLL in the Nordic countries, including geographically remote areas". Nordiska KLL gruppens har en egen hemsida http://www.nordic-cll.org/

Organisation av svenska KLL gruppen:

Mattias Mattsson, Uppsala, är ordförande. För information om medlemskap, kontakta föreningens sekreterare Karin Larsson, Uppsala, karin.larsson(a)akademiska.se

Nästa möte: Höst-, och årsmöte den 14 november i Göteborg, mer information kommer