Styrgrupp

Ordförande:
Gunnar Nilsson, Karolinska Institutet, Stockholm

Sekreterare:
Stina Söderlund Akademiska sjukhuset, Uppsala

Regionrepresentanter:
Norra regionen: David Erixson, Sundsvalls sjukhus
Västra regionen: Johanna Abelsson, Uddevalla sjukhus
Södra regionen: Evangelia Baimpa, Skånes Universitetssjukhus Lund
Stockholm: Johanna Ungerstedt, Karolinska Universitetssjukhuset
Sydöstra regionen: Arta Dreimane, Linköpings Universitetssjukhus
Uppsala/Örebro-regionen: Mattias Mattson, Akademiska sjukhuset

Representanter för övriga specialiteter:
Allergologi: Theo Gülen, Karolinska Universitetssjukhuset
Barndermatologi: Maria Karlsson, Karolinska Universitetssjukhuset
Dermatologi: Anna Bergström, Akademiska sjukhuset
Endokrinologi: Östen Ljunggren, Akademiska sjukhuset
Gastroenterologi: Marie Carlson, Akademiska sjukhuset
Patologi: Monica Klimkowska, Karolinska Universitetssjukhhuset
Psykiatri: Marie Bendix, Karolinska Universitetssjukhuset
Biobankning och omvårdnad: Kerstin Hamberg Levedahl, Akademiska sjukhuset
Register: Mattias Mattsson, Akademiska sjukhuset