Studier BMT-gruppen

RICT-studien

Här undersöks värdet av allogen SCT med reducerad konditionering (RICT) jmf med standardkonsolidering med cytostatika hos patienter 50-69 år med intermediär-/högrisk-AML CR1. Huvudprövare är Mats Brune, Göteborg (mats.brune@medfak.gu.se), Protokoll m fl dokument finns nedan - se även http://www.nbmt.org/

RICT_info_till_patient RICT_info_till_syskondonator
Reg_Incl_form_RICT_final_140306 RICT_studieprotokoll_120308
RICT_sammanfattning_vagledning_2012 Pt info Am #2 slutv (svenska)
CRF_RICT_140306_final_v2