Styrgrupp KLL-gruppen

Ordförande:
Mattias Mattsson, Upsala

Sekreterare:
Karin Larsson, Uppsala

Kassör:
Per-Ola Andersson, Göteborg

Forskningsrepresentanter:
Richard Rosenquist
Ingrid Glimelius
Magnus Hultdin
Marzia Palma
Eva Kimby

Regionrepresentanter:
Norra regionen: Angeliki Vourtsi (ordinarie), vakant (suppleant)
Västra regionen: Per-Ola Andersson (ordinarie), Jenny Bjellvi (suppleant)
Södra regionen: Daniel Roth (ordinarie), Elena Holm (suppleant)
Stockholm: Anders Österborg (ordinarie), Jeanette Lundin (suppleant)
Sydöstra regionen: Anna Bergendahl Sandstedt (ordinarie), vakant (suppleant)
Uppsala/Örebro-regionen: Mattias Mattson (ordinarie), Magdalena Kättström (suppleant)