Styrgrupp KLL-gruppen

Ordförande:
Lotta Hansson, Stockholm

Sekreterare:
Kourosh Lotfi, Linköping

Kassör:
Birgitta Lauri, Luleå

Forskningsrepresentanter:
Richard Rosenquist
Ingrid Glimelius
Magnus Hultdin
Marzia Palma
Eva Kimby

Regionrepresentanter:
Norra regionen: Birgitta Lauri (ordinarie), Maria Strandberg (suppleant)
Västra regionen: Hallgerdur Kristjánsdóttir (ordinarie), Jenny Bjellvi (suppleant)
Södra regionen: Jenny Klintman (ordinarie), vakant (suppleant)
Stockholm: Anders Österborg (ordinarie), Jeanette Lundin (suppleant)
Sydöstra regionen: Kourosh Lotfi (ordinarie), vakant (suppleant)
Uppsala/Örebro-regionen: Mattias Mattson (ordinarie), Magdalena Kättström (suppleant)