Medlemmar

Föreningen har idag cirka 650 medlemmar.

Läkare med intresse för hematologi kan ansöka om att bli ordinarie medlem.

Forskarstuderande, forskare, forskningssjuksköterskor, biomedicinska analytiker med hematologisk inriktning samt representanter för läkemedelsindustrin kan ansöka om att bli associerad medlem.

Medlemskap i SFH sökes här. Årsavgiften är 400 kr.

Adressändring mailas till maria@profilera.se