Hjalmar Flygt disputerar i Uppsala 3/5 13.00

2024-03-07 15:00:00

Hjalmar försvarar sin avhandling "Clinical and genetic studies in Chronic Myeloid Leukemia" den 3/5 kl 13.00.

Disputationen äger rum på Akademiska sjukhuset, Ing 100/101, H:son-Holmdahlsalen.

Opponent är Professor Jane Apperley från Imperial College i London. Huvudhandledare är Ulla Olsson-Strömberg, bi-handledare är Stina Söderlund och Lucia Cavelier Franco.