Många kommande disputationer

2024-03-27 16:00:00

SFH glädjer sig åt alla fina kommande avhandlingar. Om du skall disputera men ej hittar din avhandling här hör av dig!

Linnea Kristenson (Göteborg) disputerar på avhandlingen "NK cell recognition of malignant cells – a CRISPR approach to define novel mediators" den 5 april, klockan 9.00. Plats: Arvid Carlsson, Medicinaregatan 3.
Fakultetsopponent: Karl-Johan Malmberg, Universitetet i Oslo, Norge

Alexandros Arvanitakis (Malmö/Lund) disputerar 3/5 på avhandlingen "Haemophilia A – In pursuit of optimized outcomes via personalized treatment". Plats: Skånes U-sjukhus i Malmö, Kvinnoklinikens Aula, Jan Waldenströms gata 47.
Huvudhandledare: professor Jan Astermark Opponent: professor Catherine Lambert, Cliniques Universitaires Saint-Luc, Bryssel

Hjalmar Flygt (Uppsala) disputerar på avhandlingen "Clinical and genetic studies in Chronic Myeloid Leukemia" den 3/5 kl 13.00. Plats: Akademiska sjukhuset, Ing 100/101, H:son-Holmdahlsalen.
Opponent är Professor Jane Apperley från Imperial College i London. Huvudhandledare är Ulla Olsson-Strömberg, bi-handledare är Stina Söderlund och Lucia Cavelier Franco.

Christopher Melén (Stockholm) disputerar på avhandlingen "Exploring cannabinoids for indolent B-cell lymphomas" 17/5 kl 9:00. Plats: Jan-Åke Gustafsson, Blickagången 16, NEO, Huddinge.
Opponent: Kristina Drott, Lund, Handledare: Björn Wahlin, Bihandledare: Birgitta Sander

Konstantinos Lemonakis (Lund) disputerar 23/5 kl 9:00 på avhandlingen "Factors affecting prognosis of MGUS and multiple myeloma". Plats: Belfragesalen, BMC D15, Sölvegatan 19.
Handledare: Markus Hansson Opponent: Beatrice Melin Umeå.

Madeleine Lehander (Stockholm) disputerar 24/5 kl 9:00 på avhandlingen "Exploring T cell mediated immunotherapy against therapy resistant leukemic stem cells"
Plats: Erna Möller-salen i Neo, Blickagången 16 i Huddinge
Opponent: Ana Cumano, Professor, Institut Pasteur, Frankrike