Medlemsansökan

Nya medlemmar hälsas välkomna till Svensk förening för hematologi!

Årsavgiften är 400 kr och inkluderar bl. a. medlemsskriften OHE (4 nr/år), erbjudanden om kurser/fortbildning och andra aktiviteter inom föreningen samt möjlighet att söka en rad stipendier. 

Medlemskap i Svenska Läkarförbundet (SLF) är inte ett krav för medlemskap i SFH. Medlemmar i SLF aviseras betalning av årsavgiften via SLF. OBS Du måste själv anmäla till SLF att du är medlem i SFH för att de skall kunna lägga till föreningens medlemsavgift. Detta gör du via följande länk: https://slf.se/bli-medlem/specialitets-och-intresseforening/ 
Om du inte är medlen i SLF bekräftas ditt medlemskap efter att du betalat medlemsavgiften 400 kr på föreningens bankgiro 5391-4917, ange namn som meddelande till betalningsmottagaren.

Även icke-läkare är välkomna som s k associerade medlemmar (samma årsavgift).

Nya medlemmar godkännes formellt av föreningens styrelse. Medlemsregistret disponeras enbart av styrelsen. Uppgift om medlemmarnas e-postadresser lämnas inte ut till läkemedelsföretag eller andra tänkbara intressenter.

 

Registrera användare

Ifylld och inskickad medlemsansökan innebär att uppgifterna sparas i SFH:s medlemsregister. Om du har invändningar mot detta - vändligen ange i meddelandefältet nedan.Jag är medlem i Svenska Läkarförbundet (SLF) *