Aktuella avhandlingar

SFH önskar publicera information om alla aktuella hematologiska avhandlingar på hemsidan. Du som känner till andra kommande avhandlingar - hör av dig till SFH så publicerar vi uppgifter på hemsidan.

Hani Abdulkadir Ali Stockholm disputerar den 14 december kl 9.00,  HERM NEO sal GENE, Karolinska universitetssjukhuset
Avhandlingens namn Exploring the role of epigenetic alterations in myeloid malignancies with focus on drug response.
Huvudhandledare Johanna Ungerstedt Bihandledare Eva Hellström Lindberg, Andreas Lennartsson, Mohsen Karimi Arzenani

Ingrid Jakobsen Linköping disputerar kl 9.00 den 11 januari 2019, Berzeliussalen, Universitetssjukhuset, Linköping.
Avhandlingens namn Prognostiska och prediktiva genetiska markörer inom AML behandling.
Huvudhandledare Kourosh Lotfi, opponent professor Thiede från Tyskland. Bihandledare Henrik Green och Anna Fyrberg