Föreläsningar 2017

 Program 
  
 Veronique_Leblond


 Meet the expert 
 Maria Bruzelius
 Honar Cherif
 Stig Lenhoff
 
  
 Torsdag 5 september
 Anders Själander
 Åsa Derolf, Linda Fogelstrand
 Ole Weiss-Bjerrum Cecilie Blimark
 
 Fredag 6 september
 Gunnar Birgegård
 Johan Linderoth
 Emmanuel Ezra
 Anna Eriksson


 Föreläsningar 
 sjuksköterskor
 
 Torsdag 5 september
 Centrum för cancerrehabilitering Uppföljningsmottagning för Unga 
 Vuxna efter Barncancerbehandling
 Nära cancer Journal_club


 Fredag 6 september

 Illamående vid högdos Melfalan