Föreläsningar 2019 Varberg

 Program Onsdag 2 oktober
 Update benign hematologi Honar och hematologirävarna
 Honar

 Martin

 Herman

 Rolf Torsdag  3 oktober

 Systemisk Mastocytos
Johanna Ungerstedt
 Graviditet vid kronisk 
 blodsjukdom - MPN, ITP
Jan Samuelsson
 KLL – molekylär diagnostik
Panagiotis Baliakas
 KLL – behandling
Karin Karlsson
 Nya läkemedel vid AML
Åsa Derolf


 Fredag 4 oktober

 Plasmacellen
Ingemar Turesson
 Plasmacellsdyskrasier
Ulf-Henrik Mellqvist
 Transfusionsmedicin
Sofia Frändberg
 Fysisk aktivitet vid 
 blodcancersjukdom
Gunnar Eckerdal