Föreläsningar 2018 Umeå

 Program Torsdag  4 oktober

 Myelofibros
Peter Johansson
 Aggressiva B-cellslymfom
Martin Erlanson
 ALL
Helene Hallböök, Gisela Barbany
 Årets avhandling
Monika Klimkowska
 Vaccinationer vid hematologisk sjukdom
Per Ljungman
 Meet the expert
 HLH
 Gaucher
 Nefropathia epdemica

Tatiana Greenwood
Maciej Machaczka
Therese Thunberg


 Fredag 5 oktober

 En dag i neutrofilens liv
Jan Palmblad
 Germline mutations vid myeloid malignitet
Jörg Cammenga, Panagiotis Baliakas
 Dödshjälp
Marit Karlsson
 CVK-relaterade infektioner
Andreas Berge


Föreläsningar sjuksköterskor
Torsdag 4 oktober
Nyheter inom myelom
Johan Lund
Omvårdnad vid Myelom - hembehandling och kontaktsjuksköterskefunktion
Cecilia de Cavallo Engberg
Fysisk aktivitet - allmänt och specifikt vid Myelom
Susanne Söderberg, Sóley Gudbjörnsdóttir
Nutrition - att undvika malnutrition
Sölvi Vejby
Kost vid neutropeni
Erik Sjögren, Nelly Haraldsson, Sacha Micha, Malin Mertz Sjögren, Lars Skagerlind, Sölvi Vejby
Fredag 5 oktober
Faecestransplantationer
Johan Rasmusson
Blandbarhet av intravenösa läkemedel
Kaveh Teimori