Hematologi i klinisk praxis

HEMATOLOGI I KLINISK PRAXIS

Målgrupp: Vi vänder oss framför allt till blivande internmedicinare men även till ST läkare och färdiga specialister inom allmänmedicin samt till ST-läkare inom andra specialiteter med önskemål om fördjupning av hematologisk kunskap. AT-läkare i senare delen av AT är välkomna.

LIPUS har granskat och godkänt denna utbildning: LIPUS-nr. 20200027

Datum: 13-16 oktober 2020

Plats: Uppsala

Anmälan kan göras här fram till en vecka före kursstart

Fortbildningsdagarna i hematologi är inställda

Styrelsen och Fortbildningsutskottet har p g a pandemin bestämt att ställa in årets fortbildningsdagar.
Vi planerar ändå att hålla ett kortare virtuellt möte med både föreläsningar, årsmöte, medlemmarnas timme samt årets avhandling.
Vi återkommer snart med tid och program!

OBS! Detta påverkar inte Cytostatikakursen som fortfarande planeras att hållas den 28-30/9 i Lund