Nordiska KLL-gruppen

The Nordic CLL Study Group welcomes you to the 2ndNCLLSG Educational Meeting, Oslo, April 23.-24.2020

Abstract deadline for both oral and poster presentations February 1st

For more information and registration

Confirmed speakers include:

  • Nicholas Chiorazzi, Feinstein Institute
  • Barbara Eichhorst, Uniklinik Köln
  • Alessandra Tedeschi, Azienda Ospedaliera Niguarda Cà Granda
  • Adrian Wiestner, NIH


On behalf of the Nordic CLL Study Group, Educational Subcommittee

Andrea Lenartova, Oslo University Hospital, Norway
Hoa Tran, Akershus University Hospital, Norway
Sigrid S. Skånland, Oslo University Hospital, Norway


Svenska KLL gruppen vårmöte

Onsdagen den 22 April kl 10.30-15.00

Program

09.00-10.30 Styrgruppsmöte

10.30-10.45 Kaffe

10.45-11.00 KLL patienter som behandlas med BR - Agnes Mattsson.

11.00-11.45 Översikt av KLL registret - Mattias Mattsson.

11.45-12.45 Lunch

12.45-14.30 Who is the perfect patient for Allogeneic stem-cell transplantation and CAR-T cell treatment in CLL patients? -  Prof. Peter Dreger

14.30-15.00 Kaffe

15.30-16:00 Övriga frågor, fortsatt planering och program för gruppen

VÄLKOMNA! Meddela om ni önskar fm-fika, lunch, em-fika samt specialkost.

Kourosh Lotfi och Lotta Hansson

Svenska MPN gruppen

Eugeniahemmet invid NKS, Stockholm

Svenska MPN gruppen

Årliga mötet, alla MPN intresserade välkomna. Om du vill presentera ett förslag till vetenskaplig studie hör av dig till gruppens sekreterare

Agenda möte i Svenska MPN gruppen 200421

Plats: Eugeniahemmet T3:00, Karolinska, Solna

10:00 Välkomna, kort presentationsrunda. Björn Andreasson

10:05 Val av ordförande, sekreterare, kassör. Björn, Jan Samuelsson

10:15 Aktuella studier från gruppen (registerstudier) samt info om kliniska prövningar. Erik Ahlstrand, Björn

10:45 MPN registret, interaktiv rapport, förslag att sära på prefibrotisk MF och PMF.  Erik, RCC

11:15 Större utbildningsaktivitet 2021 Lund? Roza Chaireti, Stefan Scheding

11:30 Rundvandring NKS med efterföljande lunch. Johanna Ungerstedt, Åsa Derolf

13:00 Utredning av icke-MPN orsakad polycytemi med NGS. Sofia Grund

13:45 Nationell biobank MPN. Johanna

14:15 Nytt nationellt VP om MPN. Marie Lindgren

15.00 Presentationer av vetenskapliga projekt. Doktorander m fl

16:00 Mötet avslutas

Kaffepaus vid lämpligt tillfälle på em. OBS att lunchen betalas av deltagaren själv.

Jan Samuelsson, sekreterare, jan.samuelsson(a)regionostergotland.se