Svenska AML-gruppen

Sigtuna stiftelsen, nära Stockholm Arlanda

Svenska AML-gruppen

Svenska AML-gruppens årliga möte hålls i en ny form 23-24 januari 2020, d v s i form av ett tvådagarsmöte, med preklinisk tyngdpunkt 23/1 och klinisk dito 24/1.
Man kan anmäla sig till den ena eller båda dagarna, deltagande inklusive måltider är fritt, men boende på Sigtunastiftelsen eller på annat sätt ordnas av deltagaren, utom för medlemmar av AML-gruppens styrgrupp och för inbjudna talare. Den som bokar boende på Sigtunastiftelsen (08 592 589 00 alternativt bokningen(a)sigtunastiftelsen.se) kan ange att vistelsen gäller Svenska AML-gruppens möte – priset blir då detsamma som för AML-gruppens bokning.
Det finns begränsat med rum på Sigtunastiftelsen, så snar bokning rekommenderas. Om inga rum finns att tillgå föreslås alternativt boende i Sigtuna, exempelvis Sigtunahöjden. Anmälan till mötet görs senast 14/12 till gruppens sekreterare Vladimir Lazarevic; vladimir.lazarevic(a)skane.se

Här finns fullständigt program