SFH:s arbete och andra svenska nyheter angående COVID-19

2020-06-17 08:30:00

Även om, som tidigare framgått, SFH inte kommer att uttala riktlinjer angående COVID-19 så lägger vi här ut information som vi tror kan vara av nytta. Ändrade rekommendationer från diagnosgrupperna anslås så fort vi får kännedom om dem. Ni får mer än gärna höra av er till oss om ni stöter på information som ni tycker passar här!


Kommentarer från Svensk Förening för Hematologi angående nationella Covid-riktlinjerna v1.0.

Tillfälligt ändrade rekommendationer gällande handläggning av KLL med anledning av Covid-19 9 April 2020

Tillfälliga rekommendationer gällande handläggning av akut myeloisk leukemi med anledning av Covid-19 6 april 2020

För att stödja tanken om att våra arbetsföra immunhämmade patienter kan få stanna hemma för att skydda sig mot COVID-19 via sjukförsäkringssystemet har vi adresserat Svenska Läkaresällskapet med en skrivelse och de har meddelat att de agerar mot Socialdepartementet.

RCC håller som bäst på att stämma av med sina vårdprogramsgrupper om den rådande situationen borde leda till eventuella avvikelser i våra behandlingsrekommendationer. Håll utkik på deras hemsida

Svenska Läkaresällskapet har också startat en informationssida där man kan hitta värdefull information

Svenska läkarförbundet uppdaterar kontinuerligt facklig information till sina medlemmar

Läkartidningen har publicerat en artikel "Covid-19 – uppdatering om klinisk bild och behandling”