Svenska Progesstestet

2020-11-08 08:45:00

Fr.o.m. måndag den 16/11 finns det svenska progresstestet tillgängligt på hemsidan under fliken Utbildning/St i hematologi/ Progresstest. Testet ligger kvar i 2 veckor.