Fortbildningsdagarna i hematologi är inställda

2020-10-01 00:00:00

Styrelsen och Fortbildningsutskottet har p g a pandemin bestämt att ställa in årets fortbildningsdagar.
Vi planerar ändå att hålla ett kortare virtuellt möte med både föreläsningar, årsmöte, medlemmarnas timme samt årets avhandling.
Vi återkommer snart med tid och program!

OBS! Detta påverkar inte Cytostatikakursen som fortfarande planeras att hållas den 28-30/9 i Lund