RegiondagarDirektlänk till respektive föreläsare
Regiondagar 2020 Uppsala-Örebro ppt
AML Dåtid, nutid, framtid
Martin Höglund

Granulocyttransfusioner
Honar Cherif

Nyheter inom KML
Ulla Olsson-Strömberg

Sexuell påverkan vid hematologisk sjukdom
Malin Swartling

Tromboser vid MPN
Erik Ahlstrand

Update i Mb Waldenström
Tobias Tolf

Vad är nytt i hematopatologin och vad gör vi egentligen med benmärgsprovet
Rose-Marie AminiRegiondagar 2019 Uppsala-Örebro
Update inom lågmaligna lymfom
Hans Hagberg

NGS – kliniska tillämpningar och hur ska vi göra i regionen
Panagiotis Baliakas

Nya läkemedel vid AML
Anna Eriksson

Illamående och antiemetika – vad kan vi göra bättre?
Annica Backström, Sölvi Vejby, Stina Söderlund

AL-amyloidos + patientmöte
Sara Rosengren, Erik Strömdahl

MDS
Bengt Rasmussen

Fysisk aktivitet vid cancersjukdom
Kate Bolam