• Januari

  Januari

  25 / 1 Svenska AML-gruppen
 • Februari

  Februari

 • Mars

  Mars

 • April

  April

  12 / 4 Nordiska MDS gruppen 12-13 april
 • Maj

  Maj

 • Juni

  Juni

 • Juli

  Juli

 • Augusti

  Augusti

  31 / 8 Sista anmälningsdag för lägre deltagaravgift till Fortbildningsdagarna
 • September

  September

  1 / 9 Sista dag att anmäla Årets avhandling
  13 / 9 Regionmöte Stockholm Gotland
  15 / 9 Deadline Blodcancerförbundets stipendie
  19 / 9 Mastocytosgruppen
 • Oktober

  Oktober

  4 / 10 Fortbildningsdagarna 2017, 4-6 oktober
 • November

  November

  9 / 11 Nordiska MDS gruppen 9-10 November
  22 / 11 Svenska KML gruppen
  23 / 11 Svensk-Norska BMT-guppen
 • December

  December

  9 / 12 ASH Atlanta 2017

Sista dag att anmäla Årets avhandling

Vid fortbildningsdagarna kommer årets hematologiska avhandling att presenteras och författaren belönas med Blodcancerförbundets stipendium. Avhandlingen ska ha försvarats mellan 1 juli 2016 till 30 juni 2016. Fyra exemplar av avhandlingen tillsammans med följebrev skall senast 1 september vara inkomna till:

Monika Klimkowska
Klinisk Patologi/Cytologi
Karolinska Universitetssjukhuset
F41, Huddinge
141 86 STOCKHOLM

Regionmöte Stockholm Gotland

Välkommen till första regionmötet Stockholm-Gotland

Mötet hålls på Södersjukhuset Stockholm i aulan. Mötet är öppet för läkare, sköterskor och annan personal som arbetar inom hematologin i regonen. Mer information om anmälan mm kommer senare

Deadline Blodcancerförbundets stipendie

Forskning & Anslag

Pengar från Blodcancerfonden kan sökas av personal verksamma vid hematologiska kliniker och för tre olika ändamål. Utdelningen beslutas av styrelsen med hjälp av ett stipendieråd.

Stipendier för resor och vidareutbildning

Dessa stipendier brukar de flesta år kunna ansökas om vid två tillfällen, där den 15e mars är sista ansökninsgdag för årets första utdelning medan den 15e september vanligtvis är sista datum för höstens ansökningar. Dessa medel är i första hand avsedda för kurser och konferenser. I mars söks pengar för arrangemang som gäller för sommar/höst medan det i september söks medel för vinter/vår. Stipendier delas inte ut retroaktivt.

Anslag till medel för omvårdnadsprojekt

Utdelades för första gången ut år 2014 till en summa på 1 000 000 kronor. Annonseras i Heama, via våra sociala mediekanaler, på vår hemsida och via diverse externa marknadsföringskanaler. Deadline för ansökningar under 2016 är satt till den 15e oktober. Utdelningen kommer att vara återkommande, med största sannolikhet varannat år, där definitionen av "omvårdnad" är den följande;

”Omfattar studier av vård och omsorg, och omfattar även utveckling och praktiskt tillämpbar kunskap för omvårdnaden avseende metoder och hjälpmedel, liksom de situationer där vård och omsorg äger rum”

Anslag till forskningsmedel

Delas ut med två års mellanrum och marknadsförs i bland annat förbundets medlemstidning Heama, på Svensk Förening för Hematologis hemsida och på de olika hematologiska avdelningarna runtom i Sverige. 2012 delades ca 2 miljoner kronor ut av Blodcancerfonden. En ny utdelning skedde under 2015 till en summa på drygt 2,5 miljoner kronor. Generellt sett beslutas den utdelade summan av Blodcancerfondens styrelse och är även här beroende av insamlingsresultatet. Under 2016 kommer inga medel att delas ut till forskning.

Blodcancerfondens avvägningar:

Blodcancerfonden delar inte ut stipendier till personer verksamma inom barnonkologi och barnhematologi.

Stipendieansökningar till utbildning som ligger inom respektive huvudmans ansvar prioriteras ej.

Stipendiaterna förväntas inkomma med reseskildring/stipendierapport till oss för ev. publicering i Blodcancerförbundets tidning Haema samt på hemsidan. Vi förebehåller oss rätten att redigera inkomna skildringar/rapporter.

För sjuksköterskor och annan vårdpersonal inom hematologi finns också möjligheter att söka stipendier hos de regionala föreningarna.


Här finns ansökningshandlingar