• Januari

  Januari

 • Februari

  Februari

 • Mars

  Mars

 • April

  April

 • Maj

  Maj

 • Juni

  Juni

 • Juli

  Juli

 • Augusti

  Augusti

  16 / 8 Sista ansökningsdag SFH-stipendium till ASH eller likvärdig kongress
 • September

  September

  18 / 9 Svenska lymfomgruppen
  19 / 9 Svenska BMT gruppen
  26 / 9 Svenska Myelomgruppen
 • Oktober

  Oktober

  24 / 10 Svenska och Nordiska KML-gruppen
 • November

  November

  14 / 11 Nordiska MDS-gruppen
  19 / 11 Svenska KLL-gruppen
 • December

  December