Fortbildningsdagarna i hematologi är inställda

Styrelsen och Fortbildningsutskottet har p g a pandemin bestämt att ställa in årets fortbildningsdagar.
Vi planerar ändå att hålla ett kortare virtuellt möte med både föreläsningar, årsmöte, medlemmarnas timme samt årets avhandling.
Vi återkommer snart med tid och program!

OBS! Detta påverkar inte Cytostatikakursen som fortfarande planeras att hållas den 28-30/9 i Lund

Hematologi i klinisk praxis

HEMATOLOGI I KLINISK PRAXIS

Målgrupp: Vi vänder oss framför allt till blivande internmedicinare men även till ST läkare och färdiga specialister inom allmänmedicin samt till ST-läkare inom andra specialiteter med önskemål om fördjupning av hematologisk kunskap. AT-läkare i senare delen av AT är välkomna.

LIPUS har granskat och godkänt denna utbildning: LIPUS-nr. 20200027

Datum: 13-16 oktober 2020

Plats: Uppsala

Anmälan kan göras här fram till en vecka före kursstart

1st European EHA Sickle Cell Conference

EHA is teaming up with the 15th Annual Sickle Cell and Thalassaemia Conference (ASCAT) and the British Society of Haematology (BSH) to raise awareness and enhance Sickle Cell disease treatment. The event is an opportunity to learn more and discuss the latest advances in terms of diagnosis, treatment and emerging new therapies in the field of the haemoglobinopathies. 

More information regarding the program, registration and abstract submission will be announced soon!

https://ehaweb.org/meetings/1st-eha-scc-conference/