Svenska MPN gruppen

NKS Stockholm

Svenska MPN gruppen

Fysiskt möte på NKS. För den som ej kan närvara på Karolinska - Zoom länk nedan. Vänligen observera att mötet ej är öppet för industrimedlemmar i SFH.

Plats: Nya Karolinska Sjukhuset, Lokal Älgen 10-11:30, därefter Nanna Svarts aula. Vägbeskrivning – se nedan.

10:00 Välkomna, kort presentationsrunda - Björn Andreasson

10:05 Val av ordförande, sekreterare, kassör - Björn, Jan Samuelsson

Styrgruppens förslag till ny ordförande är Erik Ahlstrand (Örebro) och till ny sekreterare Anna Ravn Landtblom (Stockholm)

10:15 Aktuella studier från gruppen (registerstudier) samt info om kliniska prövningar - Erik, Peter Johansson 

10:45 MPN registret, interaktiv rapport, nyheter i blanketter - Erik, RCC

11:20 Byte av lokal, Rundvandring NKS och efterföljande lunch - Johanna Ungerstedt, Åsa Derolf

13:00 Utredning av kongenitala erytrocytoser - Sofia Grund

13:45 Nationell biobank MPN - Johanna

14:15 Nytt nationellt VP om MPN - Marie Lindgren m.fl

15.00 Presentationer av vetenskapliga projekt - Doktorander m.fl

16:00 Mötet avslutas

Kaffepaus vid lämpligt tillfälle på em. OBS att lunchen betalas av deltagaren själv.

Alla som vill presentera data, studieförslag på em – meddela undertecknad via mail

Jan Samuelsson, sekreterare, jan.samuelsson@regionostergotland.se

Vägbeskrivning: Älgen nås via gång A dvs stora huvudentren till NKS , tag första bästa hiss precis innanför ingången, åk till plan 11.

Från kl 11.30 är vi i Nanna Svarts, J2:12. Om man går in via ingång A Huvudentren NKS går man rakt fram igenom hela sjukhuset (passerar pressbyrån och apoteket), uppför en öppen trappa och in i Bioclinicumhuset. På vänster sida har man Sune Bergström aula och man fortsätter rakt fram så långt det går, girar lite vänster (där finns en info disk) och fortsätter så långt det går, då kommer man till Nanna Svarts.

För den som ej har möjlighet att komma till mötet finns möjlighet att koppla upp sig via Zoom. 

https://ki-se.zoom.us/j/66272810153