Svenska MPN gruppen

NKS Stockholm

Svenska MPN gruppen

Agenda möte i Svenska MPN gruppen 201112

Plats: Nya Karolinska Sjukhuset, Lokal Älgen 10-11:30, sedan större lokal,

10:00 Välkomna, kort presentationsrunda     Björn Andreasson

10:05 Val av ordförande, sekreterare, kassör      Björn, Jan Samuelsson

10:15 Aktuella studier från gruppen (registerstudier) samt info om kliniska prövningar     Erik Ahlstrand, Björn

10:45 MPN registret, interaktiv rapport, förslag att sära på prefibrotisk MF och PMF      Erik, RCC

11:20 Byte av lokal, Rundvandring NKS, efterföljande lunch    Johanna Ungerstedt, Åsa Derolf

13:00 Utredning av kongenitala erytrocytoser    Sofia Grund

13:45 Nationell biobank MPN   Johanna

14:15 Nytt nationellt VP om MPN   Marie Lindgren m.fl

15.00 Presentationer av vetenskapliga projekt   Doktorander m.fl

16:00 Mötet avslutas

Kaffepaus vid lämpligt tillfälle på em. OBS att lunchen betalas av deltagaren själv.

Alla som vill presentera data, studieförslag på em – meddela undertecknad

Jan Samuelsson, sekreterare, jan.samuelsson@regionostergotland.se