Svenska MPN gruppen

NKS Stockholm

Svenska MPN gruppen

Agenda möte i Svenska MPN gruppen 201112

Plats: Nya Karolinska Sjukhuset, Lokal Älgen 10-11:30, sedan större lokal,

10:00 Välkomna, kort presentationsrunda     Björn Andreasson

10:05 Val av ordförande, sekreterare, kassör      Björn, Jan Samuelsson

10:15 Aktuella studier från gruppen (registerstudier) samt info om kliniska prövningar     Erik Ahlstrand, Björn

10:45 MPN registret, interaktiv rapport, förslag att sära på prefibrotisk MF och PMF      Erik, RCC

11:20 Byte av lokal, Rundvandring NKS, efterföljande lunch    Johanna Ungerstedt, Åsa Derolf

13:00 Utredning av kongenitala erytrocytoser    Sofia Grund

13:45 Nationell biobank MPN   Johanna

14:15 Nytt nationellt VP om MPN   Marie Lindgren m.fl

15.00 Presentationer av vetenskapliga projekt   Doktorander m.fl

16:00 Mötet avslutas

Kaffepaus vid lämpligt tillfälle på em. OBS att lunchen betalas av deltagaren själv.

Alla som vill presentera data, studieförslag på em – meddela undertecknad

Jan Samuelsson, sekreterare, jan.samuelsson@regionostergotland.se


1st Nordic MDS and MPN meeting

Postponed from 2020 due to the Corona pandemic

The meeting has be postponed to April 29th-30th, 2021. We are working on maintaining the content and venues and will send out an updated program by the  latest in October 2020.

Please note that you will have to register for the rescheduled meeting, which you can do until February 1st, 2021.  please contact us by sending an e-mail to mdsmpn2020.rigshospitalet@regionh.dk.

We still have your preferences stored regarding meals, accommodation, etc. if you registred for the meetimng in 2020 and upon new registration you can ask to have this information transferred, if no changes are required.

Sincerely,

Kirsten Grønbæk, Christen Lykkegaard Andersen, Jakob Werner Hansen, Trine Alma Knudsen, and Stine Ulrik Mikkelsen