Föreläsningarna från Regiondagarna i hematologi - Region Uppsala-Örebro 14-15 februari

2019-03-20 11:45:00

Nu kan du som vill ta del av föreläsningarna.
De olika ämnena är:
Update inom lågmaligna lymfom (Hans Hagberg)
NGS – kliniska tillämpningar och hur ska vi göra i regionen (Panagiotis Baliakas)
Nya läkemedel vid AML (Anna Eriksson)
Illamående och antiemetika – vad kan vi göra bättre?(Annica Backström, Sölvi Vejby, Stina Söderlund)
AL-amyloidos + patientmöte (Sara Rosengren, Erik Strömdahl)
MDS (Bengt Rasmussen)
Fysisk aktivitet vid cancersjukdom (Kate Bolam)

Föreläsningarna