Abstracts

Till 2022 års möte i Visby kommer det som vanligt att finnas möjlighet att skicka in abstracts för posterpresentation.


poster3

10 stipendier delas ut för abstracts. Stipendierna täcker kongressavgift, resa och logi. Abstracts (max 1 A4) ska skickas in senast 30/6, fyll i och sänd in blankett nedan. Abstract kan även skickas in fram till 1/9, då finns dock inte möjlighet till stipendium. För att erhålla stipendium krävs medlemskap i SFH. Undantagna är medicine kandidater.