Aktuella avhandlingar

SFH önskar publicera information om alla aktuella hematologiska avhandlingar på hemsidan. Du som känner till andra kommande avhandlingar - hör av dig till SFH så publicerar vi uppgifter på hemsidan.

Daniel Moreno Berggren disputerar i Uppsala 22/9 på avhandlingen "Population based studies in Myelodysplastic syndromes - Prognostic scores, socioeconomic status and therapy-related disease"
Lokal: Akademiska sjukhuset, H:son Holmdahlsalen ing. 100/101 2tr kl. 9.00 eller Zoom på följande länk
Opponent är Professor David Bowen, Honorary Visiting Professor, Department of Health Sciences, University of York, York and Honorary Professor of Myeloid leukemia Studies and Consultant Haematologist, St. James Institute of Oncology, Leeds 

Maria Creignou disputerar i Stockholm 27:e oktober. kl 9:00 på avhandlingen "Improving prognostication for patients with myelodysplastic syndromes" Lokal: Erna-Möller salen, Medicinaren 25/Neo, Karolinska Institutet, 14183, Huddinge,
Opponent: Professor Stephen D. Nimer, University of Miami, Miller School of Medicine, Department of Medicine, Division of Hematology

Ingemar Lagerlöf  (Linköping) disputerar 24/11 i Uppsala på avhandlingen "Survival and long term toxicity in the treatment of Hodgkin´s lymphoma". Huvudhandlare Daniel Molin (Uppsala).

Sandro Bräunig (Lund) disputetar 24/11 på avhandlingen "Human Bone Marrow Microenvironment in Health and Disease" Huvudhandledare: professor Stefan Scheding