Aktuella stipendier

Det finns för verksamhetsåret 2024 flera stipendier utlysta. Du ska vara medlen i SFH i minst 1 år och utnyttja stipendiet inom 1 år. Välkommen med din ansökan!

EHA i Madrid 13-16/6
Stipendierna vänder sig till dig som är ST-läkare eller nyfärdig specialist (ca 2 år efter uttagen specialistexamen) samt till dig som är senior specialist och kan anta rollen som mentor.
I stipendiet ingår kongressavgift och boende tillsammans med övriga stipendiater samt medlemskap i EHA om detta saknas. Ni kan söka stipendiet i par, ST/nyfärdig specialist tillsammans med mentor eller söker du som ST/nyfärdig specialist som enskild.
Sista ansökningsdag 18/2.

Resestipendier ASH San Diego, Dec, 2024
I stipendiet ingår kongressavgift och boende tillsammans med övriga stipendiater.
Mentor och ST-läkare/nyfärdig specialist kommer tillsammans att bevaka något ämnesområde och skriva om detta i OHE.
Sista ansökningsdag 31/5

Resestipendier för fortbildning och forskningskongresser
SFH utlyser resestipendier för fortbildning à 20.000 sek. Stipendierna vänder sig till specialistläkare som vill vidareutbilda sig genom medverkan på t.ex. EHA, ESH-kurser eller likvärdigt.
SFH utlyser resestipendier för forskningskongress à 20.000 sek. Stipendierna vänder sig till forskningsaktiva läkare (även ST) som vill medverka på ASH eller likvärdig kongress. Sökande med eget abstract kommer att prioriteras.
Som motprestation förväntas en kort reserapport (1 A4 sida) med stipendiatens viktigaste intryck från kursen/ kongressen. Rapporter publiceras i OHE.

Auskultationsstipendium
SFH utlyser fem auskultationsstipendier à 20 000kr till resa och boende i eller utanför Sverige. I ansökan ska framgå vart du önskar resa och göra. samt motivera varför.
Som motprestation förväntas en kort reserapport (1 A4 sida) som publiceras i OHE.

Startbidrag forskningstid
Startbidraget kan sökas av dig som ska börja planera för hematologisk forskning. Bidraget motsvarar ca två veckors arbetstid som kliniken fakturerar, dock max 50 000 kr. Stipendiet kan inte sökas om du är antagen till en forskarutbildning eller redan har beviljade anslag för mer än två veckor för detta projekt.
Ansökan ska innehålla uppgifter om
1) Preliminär projekttitel
2) Namn på handledare
3) Beskriva vad det tänkta projektet handlar om
4) Motivering till varför du ansöker om startbidrag
5) Finns beviljade anslag/forskningstid för samma projekt skall det framgå av ansökan med motivering till varför sökande utöver denna tid söker startbidrag.

Resestipendier för specialistläkare, forskningsstipendier, auskultations-stipendier samt startbidrag forskning har löpande ansökningsfönster och behandlas på månatliga styrelsemöten. Maxantal över året, således i viss mån ”först till kvarn”.

Årets utbildningsinsats
Stipendiet “årets utbildningsinsats” delas ut i samband med fortbildningsdagarna. Prissumman är 20.000 SEK att använda för egen fortbildning. Nominering görs på en A4-sida. En nominerad person måste vara informerad. Vinnaren skall inom två år rapportera om de erfarenheter som priset medfört. Rapporten publiceras i OHE. Sänd nominering via e-mail senast 30 augusti till sekreterare@sfhem.se. ST-utskottet och styrelsen kommer tillsammans att utse vinnaren.

Godkänd specialistexamen
Efter godkänd specialistexamen i SFHs regi erhåller man ett resestipendium à 15.000 kr i samband med fortbildningsdagarna.
Stipendiekommittén består av styrelsen för Svensk Förening för Hematologi.


Utsedda stipendiater kommer att meddelas skriftligen snarast efter ansökningstidens utgång eller månatligt styrelsemöte. Frågor kan ställas till sekreterare@ sfhem.se.

Stipendieansokan_Lugano_EHA_ASH.           Stipendieansokan.        Startbidrag