Aktuella stipendier

SFH utlyser 5 Resestipendium á 15.000 sek samt 5 stipendier för deltagande i webbkurser á 2.500 sek

Stipendiet vänder sig till specialistläkare som vill vidareutbilda sig genom medverkan på t.ex. EHA, ESH-kurser eller likvärdigt (ej ASH). Ansökningsformulär finns på hemsidan www.sfhem.se/aktuella_stipendier. Ansökan skall fyllas i senast den 1 mars 2021. OBS! Förlängt utnyttjande av stipendiet, det skall ske inom 1.5 år efter beviljandet.

Vem kan söka?

Stipendiet vänder sig till medlemmar i SFH som är färdiga specialister och är kliniskt verksamma som hematolog oavsett tjänsteort.

Frågor ställs till: Maria.Liljeholm@regionvasterbotten.se eller Johan.Theander@skane.se.

Stipendiekommittén består av styrelsen för Svensk Förening för Hematologi. Utsedda stipendiater kommer att meddelas skriftligen snarast efter ansökningstidens utgång.

Som motprestation förväntas en kort reserapport (1 A4 sida) med stipendiatens viktigaste intryck från kursen/kongressen. Rapporter publiceras i OHE.

Stipansokan_SFH