Anmälan till ST-kurs

OBS! Sökande skall vara medlem i Svensk förening för hematologi, ST-läkare i hematologi verksamma i Sverige prioriteras. Sökande som inte gått tidigare kurs prioriteras. Patientfall inkommet i tid samt 100% närvaro krävs för kursintyg. Kursavgift 7000:-.