Arbetsgruppen för ITP-riktlinjer

ITP-sjukdomen är påfallande heterogen. Vid ITP-sjukdomen är relativt få behandlingar sant evidensbaserade och godkända av EMA och FDA.

2015 publicerades ett dokument som var framtaget för att ge ett stöd för läkare och övrig vårdpersonal vid diagnostik och behandling av ITP. Behandlingsrekommendationerna har genomgått en omfattande revision 2023 och utökats med ett flertal kapitel. Dokumentet finns publicerat på hemsidan under vårdprogram. Författargruppen har haft representanter från samtliga sjukvårdsregioner; 

Honar Cherif (ordf), docent, överläkare, Hematologisektionen, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Alexandros Arvanitakis, överläkare, Hematologiska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö
Andreas Asklund, överläkare, Medicinkliniken Östersunds sjukhus, Östersund
Anne Peters, specialistläkare, Medicinkliniken, Skaraborgs sjukhus Skövde
Bertil Uggla, med dr, överläkare, Hematologisektionen, Örebro Universitetssjukhus, Örebro
Cecilia Karlström, med dr, specialistläkare, ME Hematologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Eva Zetterberg, docent, överläkare, VO Hematologi Onkologi och strålningsfysik, SUS, Malmö
Marcus Fager Ferrari, med dr, ST-läkareHematologiska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö
Niklas Boknäs, Specialistläkare, Hematologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping
Christian Kjellander, Med dr, biträdande överläkare, medicinkliniken/hematologisektionen Capio S:t Göran sjukhus, Stockholm
Adjungerad författare: Waleed Ghanima, M.D., Ph.D., professor Oslo Universitet, överläkare. Hematologisektionen Østfold sjukhus, Grålum, Norway N-1603