COVID-19

Här publicerar vi information som vi tror kan vara av nytta. Ändrade rekommendationer från diagnosgrupperna anslås så fort vi får kännedom om dem. SFH har skrivit brev till FHM och bett om prioritering av hematologiska patienter för vaccination. EBMT har 220102 uppdaterat sina riktlinjer om vaccination rörande transplanterade patienter, se länk nedan. EBMT har även publicerat allmänna rekommendationer. EHA har publicerat sin rekommendation om vaccination vid maligna sjukdomar och vid benigna sjukdomar.

Vägledning angående vanliga frågor angående trombos kombinerat med trombocytopeni efter vaccination mot covid-19 med Vaxzevria uppdaterad 8/5 2021

SSTH's kliniska råd gällande Blödning, trombos och/eller trombocytopeni inom två veckor efter vaccination mot covid 19

SFH's brev till folkhälsomyndigheten-FHM angående prioritering av riskgrupper

EHA:s rekommendationer om Covidvaccination till patienter med benign hematologisk sjukdom

EHA:s rekommendation om Covidvacination till pat med malign hematologisk sjukdom

Riktlinjer från EBMT om Covid generellt

Riktlinjer från EBMT om Covid vaccination vid transplantation

Kommentarer från Svensk Förening för Hematologi angående nationella Covid-riktlinjerna v1.0.

Tillfälligt ändrade rekommendationer gällande handläggning av KLL med anledning av Covid-19 9 Uppdaterade 211013

Tillfälliga rekommendationer gällande handläggning av akut myeloisk leukemi med anledning av Covid-19 6 april 2020

För att stödja tanken om att våra arbetsföra immunhämmade patienter kan få stanna hemma för att skydda sig mot COVID-19 via sjukförsäkringssystemet har vi adresserat Svenska Läkaresällskapet med en skrivelse och de har meddelat att de agerar mot Socialdepartementet.

RCC håller som bäst på att stämma av med sina vårdprogramsgrupper om den rådande situationen borde leda till eventuella avvikelser i våra behandlingsrekommendationer. Håll utkik på deras hemsida

Svenska Läkaresällskapet har också startat en informationssida där man kan hitta värdefull information

Svenska läkarförbundet uppdaterar kontinuerligt facklig information till sina medlemmar

Läkartidningen har publicerat en artikel "Covid-19 – uppdatering om klinisk bild och behandling”


EHA och ASH

COVID-19, orsakad av SARS-CoV-2, förväntas bli en allvarlig infektion hos patienter med aktiv cancer. Med tanke på den snabbt föränderliga vetenskapliga litteraturen och den allmänna situationen har EHA Scientific Working Group Infections in Hematology utvecklat viktiga frågor och svar på hanteringen av cancerpatienter med ökad risk eller i riskzonen för COVID-19.

Se EHA:s rekomendationer och annan information om COVID-19

ASH har också en webbsida som ett medium för att utbyta information i syfte att hjälpa hematologer navigera i  COVID-19 pandemin. Webbplatsen kommer att uppdateras ofta och nya funktioner läggs till vid behov. Du hittar svar på vanliga frågor om COVID-19 vid så gott som samtliga hematologiska maligniteter.

ASH information om COVID-19