Disclosures

Sedan 2012 redovisar styrelseledamöter samt ordföranden i utskott och diagnosgrupper potentiella bindningar och jävsförhållanden. Redovisningen omfattar de senaste fem åren och uppdateras årligen.

De typer av potentiella bindningar som redovisas är advisory boards, konsultuppdrag, föreläsningsarvoden, utbildningsbidrag samt oberoende forskningsanslag.

Här kan du ta del av aktuell information från 2022

OrdförandeFranz Rommel
Ordförande elect

Föregående ordförandeMaria Liljeholm

SekreterareEmma Bergfelt Lennmyr
Emma_Lennmyr
Sekreterare elect

SkattmästareThomas Silfverberg
Thomas_Silfverberg
Skattmästare elect

Ordf ST-utskottetDaniel Moreno Berggren
Daniel_Moreno_Berggren
Övrig ledamot
Anneli Enblom Larsson
Annelis_Enblom_Larsson
Övrig ledamot
Magdalena KättströmMagdalena_Kättström
Fackliga frågorLove Tätting
Ordf. FortbildningsutskottetSigrun Einarsdottir

Ordf Sv ALL-gruppenHelene HallböökHeléne_Hallböök
Ordf Sv AML-gruppen
Vladimir Lazarevic

Ordf Sv Benign HematologiCecilia Karlström
Cecilia_Karlström
Ordf.Sv/No BMT-gruppen
Kristina CarlsonKristina_Carlson
Ordf IPT-gruppen
Honar CherifHonar_Cherif
Ordf Sv KLL-gruppen
Mattias MattssonMattias_Mattsson
Ordf Sv KML-gruppen
Ulla Strömberg

Ordf Sv Lymfomgruppen
Daniel MolinDaniel_Molin
Ordf Sv Mastocytosgruppen
Gunnar Nilsson
Ordf Nordiska MDS-gruppen
Eva Hellström-Lindberg
Ordf Sv MPN-gruppen
Erik AhlstrandErik_Ahlstrand
Ordf Sv Myelomgruppen
Markus Hansson
Ordf Sv PNH-gruppen
Peter Johansson