Disclosures

Sedan 2012 redovisar styrelseledamöter samt ordföranden i utskott och diagnosgrupper potentiella bindningar och jävsförhållanden. Redovisningen omfattar de senaste fem åren och uppdateras årligen.

De typer av potentiella bindningar som redovisas är advisory boards, konsultuppdrag, föreläsningsarvoden, utbildningsbidrag samt oberoende forskningsanslag.

Här kan du ta del av aktuell information från 2020

OrdförandeMaria LiljeholmMaria_Liljeholm
Ordförande elect

Föregående ordförandePer Ola Andersson
Per_Ola_Andersson
SekreterareJohan TheanderJohan_Theander
Sekreterare elect

SkattmästareKajsa JönzénKajsa_Jönzen
Skattmästare elect

Ordf ST-utskottetCecilia KarlströmCecilia_Karlström
Övrig ledamot
Katarina NordfjällKatarina_Nordfjäll
Övrig ledamot
Magdalena KättströmMagdalena_Kättström
Fackliga frågorGunnar LarforsGunnar_Larfors
Ordf. FortbildningsutskottetCecilia Isaksson
Ordf Sv ALL-gruppenHelene HallböökHelene_Hallböök
Ordf Sv AML-gruppen
Martin HöglundMartin_Höglund
Ordf.Sv/No BMT-gruppen
Stig LenhoffStig_Lenhoff
Ordf IPT-gruppen
Honar CherifHonar_Cherif
Ordf Sv KML-gruppen
Leif StenkeLeif_Stenke
Ordf Sv Lymfomgruppen
Daniel Molin
Ordf Sv Mastocytosgruppen
Gunnar NilssonGunnar_Nilsson
Ordf Nordiska MDS-gruppen
Eva Hellström-LindbergEva_Hellström_Lindberg
Ordf Sv NPM-gruppen
Björn Andreasson
Ordf Sv Myelomgruppen
Markus Hansson
Ordf Sv PNH-gruppen
Peter JohanssonPeter_Johansson