Disclosures

Sedan 2012 redovisar styrelseledamöter samt ordföranden i utskott och diagnosgrupper potentiella bindningar och jävsförhållanden. Redovisningen omfattar de senaste fem åren och uppdateras årligen.

De typer av potentiella bindningar som redovisas är advisory boards, konsultuppdrag, föreläsningsarvoden, utbildningsbidrag samt oberoende forskningsanslag.

Här kan du ta del av aktuell information från 2023

OrdförandeFranz RommelFranz_Rommel
Ordförande electLovisa WennströmLovisa_Wennström
Föregående ordförande

SekreterareEmma Bergfelt Lennmyr
Emma_Lennmyr
Sekreterare electAnna Ravn
SkattmästareThomas Silfverberg
Thomas_Silfverberg
Skattmästare electAndreas Asklund
Andreas_Asklund
Ordf ST-utskottetDaniel Moreno Berggren
Daniel_Moreno_Berggren
Övrig ledamot
Anneli Enblom Larsson
Annelis_Enblom_Larsson
Övrig ledamot


Fackliga frågor

Ordf. FortbildningsutskottetHelena Gustavsson
Ordf Sv ALL-gruppenHelene Hallböök
Ordf Sv AML-gruppen
Vladimir Lazarevic

Ordf Sv Benign HematologiCecilia Karlström

Ordf.Sv/No BMT-gruppen
Kristina Carlson
Ordf IPT-gruppen
Honar Cherif
Ordf Sv KLL-gruppen
Mattias Mattsson
Ordf Sv KML-gruppen
Ulla Strömberg

Ordf Sv Lymfomgruppen
Daniel Molin
Ordf Sv Mastocytosgruppen
Johanna Ungerstedt

Ordf Nordiska MDS-gruppen
Eva Hellström-Lindberg
Ordf Sv MPN-gruppen
Erik Ahlstrand
Ordf Sv Myelomgruppen
Markus Hansson
Ordf Sv PNH-gruppen
Peter Johansson
Ordf VP-gruppen sicklecell sjukdom
Christian KjellanderChristian KjellanderJävsdeklaration_SFH