CV-passport

En beskrivning av det hematologiska kompetensområdet

EHA_curriculumDen absolut viktigaste frukten av det europeiska utbildningssamarbetet är det hematologiska curriculum ”CV- passport” som togs fram i EHA:s regi 2006. CV:t identifierar vad som är basen i en hematologisk specialistutbildning. Tillsammans med 26 europeiska specialistföreningar ställer sig SFH bakom ”passet”.

CV:t har uppdaterats 2012 och 2018 samt en ny uppdatering kommer att publiceras i år
(2023). I SoS målbeskrivning i hematologi hänvisas till CV:t och SFH rekommenderar att det används.

Logga in på EHA:s hemsida för att fylla i ditt CV, https://ehaweb.org/education/european-hematology-curriculum/